ZAPROJEKTUJ - WYBUDUJ


Jesteśmy firmą wyspecjalizowaną w realizacji inwestycji budowlanych – głównie kubaturowych oraz inżynierskich - w systemie Generalnego Wykonawstwa opartych na formule „zaprojektuj i wybuduj”. Jak wynika z doświadczeń inwestorów korzystających z tego typu formuły, zaletą systemu „zaprojektuj – wybuduj” jest minimalizacja ryzyka błędów dokumentacyjnych na wszystkich etapach prac, racjonalizacja kosztów oraz przeniesienie odpowiedzialności za realizację inwestycji na jeden podmiot: Generalnego Wykonawcę - ZAGO Inwestycje.

Prowadzimy prace budowalne i konstrukcyjne w oparciu o własną dokumentację architektoniczną (zobacz PROJEKTOWANIE) lub powierzoną do realizacji przez Inwestora.

Działamy w oparciu o rzetelnie przygotowane wyceny i oferty oraz własną kadrę techniczną posiadającą najwyższe kwalifikacje zawodowe i doświadczenie.

Wszystkie zrealizowane obiekty serwisujemy zgodnie z uzgodnioną gwarancją. Oferujemy również serwis pogwarancyjny.