PROJEKTOWANIENaszą pracownię projektową tworzą Architekci, Konstruktorzy oraz projektanci branżowi w zakresie sanitarnym i elektrycznym. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować naszym Klientom m.in. kompletne projekty architektoniczno-budowlane planowanych inwestycji oraz ścisły nadzór nad ich realizacją, m.in. w formule „zaprojektuj – wybuduj”.


ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE I ANALIZA PRAWNA PLANOWANYCH INWESTYCJI

Pierwszym etapem każdej inwestycji jest analiza dokumentów formalno-prawnych związanych z planowaną inwestycją, m.in. w oparciu o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o Warunkach Zabudowy oraz obowiązujących przepisów. Po określeniu podstawowych parametrów technicznych obiektu, jego funkcjonalności oraz założeń budżetowych wykonywane są założenia funkcjonalno-przestrzenne projektowanej inwestycji uwzględniające prawne aspekty jej realizacji.PROJEKT KONCEPCYJNY

Kluczowym etapem dla przebiegu inwestycji, zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych jest przygotowanie przez nas, wspólnie z Inwestorem koncepcji architektoniczno-budowlanej spełniającej przyjęte wcześniej założenia funkcjonalne i budżetowe. Zarówno w przypadku obiektów mieszkaniowych, przemysłowych czy biurowych, opracowany projekt koncepcyjny inwestycji uwzględnia wszystkie sugestie i oczekiwania Inwestora. Naszym zadaniem jest zweryfikować te oczekiwania pod kątem możliwości konstrukcyjnych, dostępnych technologii budowlanych oraz – co niejednokrotnie okazuje się kluczowe - obowiązujących przepisów prawa. Opracowany wspólnie z Inwestorem, zaakceptowany projekt koncepcyjny (zawierający na życzenie klienta wizualizacje 3D i/lub animacje) jest podstawą do przedstawienia rzetelnej wyceny kosztów związanych z realizacją inwestycji oraz opracowania projektu budowlanego

Szczegółowo wykonany projekt koncepcyjny ma duży wpływ na sprawny przebieg całej inwestycji, dlatego na tym etapie przy pracach projektowych bierze udział cały nasz zespół projektantów branżowych wraz z działem przygotowania produkcji.

PPROJEKT BUDOWLANY

Zaakceptowany przez Inwestora projekt koncepcyjny jest dokumentacją, na podstawie którego zostanie opracowany projekt budowlany. Projekt budowlany jest niezbędny na dalszym etapie realizacji inwestycji, jest również konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, które w praktyce jest momentem rozpoczęcia budowy. Przykładamy ogromną wagę do tego, aby projekt budowlany oparcowany przez ZAGO Inwestycje spełniał wszystkie warunki wymagane prawem zawarte w Warunkach Technicznych, Prawie Budowlanym oraz we wszystkich innych przepisach regulujących zagadnienia prac budowlanych, budynków i budowli.

Przygotowany przez nasz zespół projekt budowlany składa się z kilku części branżowych

  • architektonicznej
  • konstrukcyjnej
  • sanitarnej
  • elektrycznej
  • drogowej

Ze względu na specyfikę obiektu, dokonujemy uzgodnienia projektu przez rzeczoznawców PPOŻ, SANEPiD i BHP lub odpowiednie organy administracji państwowej np. w zakresie ochrony środowiska

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy zawiera wykaz i szczegółową specyfikację wszystkie elementów składowych związanych z procesem prac budowlanych prowadzonych według przygotowanego wcześniej projektu budowlanego. Co niezwykle ważne z punktu widzenia Inwestora, dokument wskazuje ilości niezbędnych materiałów i surowców, elementów instalacyjnych i wykończenia wnętrz ze wskazaniem wskazanie konkretnych producentów, jakości oraz ich specyfikacji. Dlatego na podstawie projektu wykonawczego przygotowanego przez ZAGO Inwestycje Inwestor (np. poprzez swoje służby nadzoru) może na każdym etapie budowy na bieżąco weryfikować ilości i rodzaj stosowanych i kupowanych materiałów budowalnych.

PROJEKT WARSZTATOWY

W przypadku niektórych rodzajów prac budowlanych konieczne jest przygotowanie specjalistycznych projektów warsztatowych, np. w przypadku produkcji konstrukcji stalowych lub żelbetowych. ZAGO Inwestycje dysponuje kadrą specjalistów przygotowujących tego typu dokumentację opisującą technologię produkcji lub montażu danego elementu konstrukcyjnego.

ARANŻACJA WNĘTRZ

Grupy ZAGO, której częścią jest firma ZAGO Inwestycje to również firma ZAGO Meble, która posiada własne nowoczesne zaplecze produkcyjne mebli i zabudowy meblarskiej. Dlatego zapraszamy wszystkich naszych Klientów również do skorzystania z kompleksowej obsługi inwestorskiej, związanej z zaprojektowaniem oraz wykonaniem zabudowy meblowej wnętrz każdego typu. Współpracujemy z doświadczonymi projektantami wnętrz, którzy mogą przygotować unikalne projekty aranżacji pomieszczeń lub całych budynków wznoszonych w systemie „projektuj-buduj” przez ZAGO Inwestycje lub na specjalne życzenie Inwestora.