O FIRMIESpółka ZAGO Inwestycje Sp. z o. o. Sp. K. jest firmą prywatną wchodzącą w skład Grupy ZAGO opartej w 100% na polskim kapitale. Firma została wyodrębniona z Grupy w 2017 roku w odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie rynku i naszych Klientów, na profesjonalną realizację specjalistycznych usług budowlano-montażowych. Reagując na te wymagania, skutecznie wykorzystaliśmy naszą wiedzę i doświadczenie zdobywane od 2011 roku przy kompleksowych adaptacjach powierzchni komercyjnych i zbudowaliśmy odrębny zespół specjalistów, a następnie firmę wyspecjalizowaną w pracach budowlano-montażowych, która dzisiaj może się pochwalić realizacjami wielu inwestycji.


Od początku naszej działalności w ZAGO Inwestycje szczególny nacisk kładziemy na partnerskie relacje z Klientami. Od pierwszego etapu wszystkich inwestycji, jakim jest opracowanie kosztorysu i harmonogramu prac, naszym zadaniem jest ochrona interesów naszych Klientów, co oznacza maksymalną racjonalizację kosztów i plan prac dostosowany do oczekiwań, kalendarza i wymagań Inwestora. Tak budujemy naszą markę ZAGO Inwestycje. Dzięki temu cały czas rozwijamy naszą firmę i zwiększamy zatrudnienie. Rozwijamy również nasze kompetencje, np. w zakresie projektów architektonicznych i konstruktorskich połączonych z nadzorem realizacji projektów.


ZAGO Inwestycje działa na terenie całego kraju. Uczestniczyliśmy i jesteśmy obecnie zaangażowani w realizację wielu zróżnicowanych projektów budowlanych. Podejmujemy współpracę z innymi przedsiębiorstwami – generalnymi wykonawcami, inwestorami zastępczymi - działającymi na terenie całego kraju. Naszym Klientom i Partnerom oferujemy wiedzę i unikalne doświadczenie, jakie są niezbędne na wszystkich etapach realizacji inwestycji budowlanych - począwszy od rozpoczęcia inwestycji oraz wszelkich procedur z nimi związanych w formule zaprojektuj – wybuduj, czyli od uzyskania pozwolenia na budowę do oddania obiektu do pełnego użytkowania.


Wszystkim naszym Klientom zapewniamy profesjonalne doradztwo i nadzór nad pracami przez profesjonalną kadrę inżynieryjno-techniczną ZAGO Inwestycje. Prace budowalne wykonywane przez ZAGO Inwestycje są wykonywane wyłącznie przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe i profesjonalne doświadczenie. Dlatego możemy zagwarantować najwyższą jakość świadczonych usług oraz terminowe wykonywanie powierzonych zleceń.

Zapraszamy do współpracy...Charakter i zakres naszej działalności

  • realizowanie kompleksowe obiektów w ramach Generalnego Wykonawstwa,
  • projektowanie obiektów przemysłowych, mieszkalnych i usługowych,
  • wykonawstwo robót budowlano-montażowych,
  • kompetentne doradztwo.

Współpraca z podwykonawcami

W ramach Generalnego Wykonawstwa firma realizuje kompletne obiekty przemysłowe i inne, współpracując z sprawdzonymi firmami podwykonawczymi w zakresie branż:

  • instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne,
  • instalacje elektryczne i energetyczne zewnętrzne i wewnętrzne,
  • instalacje teletechniczne,
  • roboty ziemne i drogowe.

Realizujemy obiekty w systemie Generalnego Wykonawstwa. Nasze realizacje są przede wszystkim oparte o formułę „zaprojektuj i wybuduj” obiektów kubaturowych oraz inżynierskich. Przede wszystkim pracujemy na własnej dokumentacji uwzględniającej wszelkie potrzeby Zamawiającego, a także na dokumentacji przez Zamawiającego powierzonej. Realizujemy potrzeby Inwestorów w oparciu o rzetelnie przygotowane wyceny i oferty przez naszą kadrę techniczną. Zrealizowane obiekty serwisujemy zgodnie z uzgodnioną gwarancją. Oferujemy również serwis pogwarancyjny.